Polityka prywatności

Polityka prywatności jest realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”).


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Prosperity Nieruchomości Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-161), ul. Komorska 54 lok. 2.


Dane kontaktowe w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skontaktować się z Administratorem:

    • mailowo: biuro@prosperity-nieruchomosci.pl

    • telefonicznie: 576 221 183

    • pisemnie: 04-161 Warszawa, ul. Komorska 54 lok. 2

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu - o ile zostaną nam udostępnione.

Będziemy przetwarzali Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu – o ile zostaną nam udostępnione.


Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy:

    • w momencie skorzystania przez Państwa z formularza zapytania na naszej stronie internetowej lub zapisania się na Newsletter,

    • podczas bezpośredniego kontaktu z Państwem przy zawieraniu umowy pośrednictwa lub sporządzaniu protokołu prezentacji nieruchomości,

    • w momencie bezpośredniego kontaktu Państwa z nami poprzez e-mail, telefonicznie lub sms,

    • od partnerów biznesowych (głownie portali ogłoszeniowych), za pośrednictwem których wysyłali Państwo zapytania dotyczące naszych usług.


Cel przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

    • kontaktu z Państwem i przekazaniu Państwu wnioskowanych informacji w związku z naszą działalnością oraz skorzystaniem przez Państwa z formularza kontaktowego         zawartego na naszej witrynie, w tym informowania Państwa o naszej ofercie (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

    • marketingu bezpośredniego usług, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest         możliwość realizacji marketingu bezpośredniego, dodatkowo podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to przetwarzanie        (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

    • przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to         przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem.

    • przesyłania Państwu zamówionego Newslettera - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest Państwa zgoda na to         przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielona przed tym przetwarzaniem,

    • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego         prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

    • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ         przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony         przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych nie jest związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.


Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

    • zaufane biura nieruchomości, z którymi współpracujemy,

    • świadczące usługi:

        - informatyczne, np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego zarzadzanie biurem nieruchomości,

        - obsługi telefonicznej i elektronicznej,

        - marketingowe,

        - doradztwa kredytowego,

    • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe, a także notariusze.


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane będą w celu:

    • kontaktu z Państwem w odpowiedzi i w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego zawartego na naszej stronie lub skontaktowania się z nami w inny         sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu lub zawarcia z nami umowy w zakresie pośrednictwa sprzedaży         nieruchomości.

    • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych         osobowych,

    • marketingu bezpośredniego usług – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub w inny sposób – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • przesyłania zamówionego Newslettera – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,

    • badania preferencji odnośnie do zapotrzebowania na usługi –do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,


Przysługujące Państwu prawa

Mają Państwo prawo:

    • żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

    • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych,

    • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez     wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

    • jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec     przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim     marketingiem bezpośrednim,

    • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,


Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych było/jest dobrowolne. Podanie wskazanie danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym ani umownym. Brak podania danych w zakresie kontaktu z Państwem uniemożliwi nam kontakt zwrotny z Państwem i odpowiedź na zadane pytania. W przypadku braku podania numeru telefonu lub adres poczty elektronicznej nie będziemy mieli możliwości wysyłania Państwu zamówionych informacji handlowych, Newslettera lub opowiedzieć Państwu o naszej ofercie.


Polityka cookies

Strona https://www.prosperity-nieruchomosci.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) i przechowuje je na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze, smartfonie, a następnie uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach w następujących celach:

    • prawidłowego działania serwisu, a zwłaszcza utrzymania sesji po logowaniu,

    • dostosowania oferowanych usług do Państwa preferencji,

    • zapamiętania Państwa indywidualnych preferencji,

    • marketingowych,

    • statystycznych,

    • analitycznych.

Korzystając ze strony https://www.prosperity-nieruchomosci.pl akceptują Państwo wykorzystanie plików cookies.